ผังออกอากาศ

ผังออกอากาศของสถานีวิทยุวัดพิชโสภาราม จังหวัดอุบลราชธานี FM 102.75 MHz. 
เวลา/วัน อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
05.00-06.00 เปิดสถานี/ทำวัตรเช้า เปิดสถานี/ทำวัตรเช้า เปิดสถานี/ทำวัตรเช้า เปิดสถานี/ทำวัตรเช้า เปิดสถานี/ทำวัตรเช้า เปิดสถานี/ทำวัตรเช้า เปิดสถานี/ทำวัตรเช้า
06.00-07.00 ธรรมะยามเช้า ธรรมะยามเช้า ธรรมะยามเช้า ธรรมะยามเช้า ธรรมะยามเช้า ธรรมะยามเช้า ธรรมะยามเช้า
07.00-07.30 ข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
07.30-08.00 นิทานธรรมะ นิทานธรรมะ นิทานธรรมะ นิทานธรรมะ นิทานธรรมะ นิทานธรรมะ นิทานธรรมะ
08.00-08.30 ธรรมะจากกรม ฯ เสน่ห์ลูกทุ่ง เสน่ห์ลูกทุ่ง เสน่ห์ลูกทุ่ง เสน่ห์ลูกทุ่ง เสน่ห์ลูกทุ่ง นายกพบประชาชน
08.30-09.00 เพลงธรรมะจากสถานี
09.00-10.00 เพลงดังในอดีต ธรรมบรรยาย ธรรมบรรยาย ธรรมบรรยาย ธรรมบรรยาย ธรรมบรรยาย ธรรมบรรยาย
10.00-11.00 ธรรมะไขข้อข้องใจ ธรรมะไขข้อข้องใจ ธรรมะไขข้อข้องใจ ธรรมะไขข้อข้องใจ ธรรมะไขข้อข้องใจ ธรรมะไขข้อข้องใจ ธรรมะไขข้อข้องใจ
11.00-12.00 ธรรมะนิยาย ธรรมะนิยาย ธรรมะนิยาย หมอลำกลอน ธรรมะนิยาย ธรรมะนิยาย ธรรมะนิยาย
12.00-13.00 ธรรมะจากพระไตรฯ บอกข่าวชาวพุทธ บอกข่าวชาวพุทธ บอกข่าวชาวพุทธ บอกข่าวชาวพุทธ บอกข่าวชาวพุทธ ธรรมะจากพระไตรฯ
13.00-14.00 มูลมังอีสาน ธรรมบรรยาย อบต.สัมพันธ์ ธรรมบรรยาย อบต.สัมพันธ์ ธรรมะบรรยาย สารภัญญะ
14.00-15.00 ธรรมนิยาย ธรรมนิยาย อสม.สัมพันธ์ ธรรมนิยาย ก.น.พ.วาไรตี้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ธรรมนิยาย
15.00-16.00 ธรรมะคลายเคลียด ธรรมะคลายเคลียด ธรรมะคลายเคลียด ธรรมะคลายเคลียด ธรรมะคลายเคลียด ปราชญ์ชาวบ้าน ธรรมะคลายเคลียด
16.00-17.00 นิทานธรรมกฎแห่งกรรม มนต์เพลงลูกทุ่ง มนต์เพลงลูกทุ่ง มนต์เพลงลูกทุ่ง มนต์เพลงลูกทุ่ง โรงเรียนของหนู นิทานธรรมกฎแห่งกรรม
17.00-18.00 ธรรมะยามเย็น ธรรมะยามเย็น ธรรมะยามเย็น ธรรมะยามเย็น ธรรมะยามเย็น ธรรมะยามเย็น ธรรมะยามเย็น
18.00-19.00 ทำวัตรเย็น ทำวัตรเย็น ทำวัตรเย็น ทำวัตรเย็น ทำวัตรเย็น ทำวัตรเย็น ทำวัตรเย็น
19.00-19.30 ข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
19.30-20.00 นิทานธรรมะ นิทานธรรมะ นิทานธรรมะ นิทานธรรมะ นิทานธรรมะ นิทานธรรมะ นิทานธรรมะ
20.00-21.00 ภาษาคนภาษาธรรม ธ.ศ.บูรณาการทางอากาศ ฟังธรรมะวันละนิด ธ.ศ.บูรณาการทางอากาศ ฟังธรรมะวันละนิด ข่าวในพระราชสำนัก ภาษาคนภาษาธรรม
คืนความสุขให้คนในชาติ
21.00-22.00 ธรรมะก่อนนอน ธรรมะก่อนนอน ธรรมะก่อนนอน ธรรมะก่อนนอน ธรรมะก่อนนอน ธรรมะก่อนนอน ธรรมะก่อนนอน
เวลา ๐๘.๐๐ น. และเวลา ๑๘.๐๐ น. เคารพธงชาติ
ฟังธรรมะ กับสาระดี ๆ  FM ๑๐๒.๗๕ MHz.  ฟังวิทยุออนไลน์ ฟังได้ทั่วโลก  www.watpitradio.com
วันอาทิตย์ ธรรมะยามเช้า  : หลวงพ่อปัญญานันทะ ธรรมะยามเย็น  : หลวงพ่อปัญญานันทะ
วันจันทร์ ธรรมะยามเช้า  : พระอาจารย์สมภพ  โชติปัญโญ ธรรมะยามเย็น  : พระอาจารย์สมภพ  โชติปัญโญ
วันอังคาร ธรรมะยามเช้า  : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ธรรมะยามเย็น  : พระพรหมบัณฑิต
วันพุธ ธรรมะยามเช้า  : พระครูศรีสุตาลังการ ธรรมะยามเย็น  : พระครูเกษมพิชโสภณ
วันพฤหัสบดี ธรรมะยามเช้า  : พระอาจารย์ไมตรี  ฐิตปัญโญ ธรรมะยามเย็น  : พระอาจารย์ไมตรี  ฐิตปัญโญ
วันศุกร์ ธรรมะยามเช้า  : พระเทพกิตติปัญญาคุณ ธรรมะยามเย็น  : พระราชวิจิตรปฏิภาณ
วันเสาร์ ธรรมะยามเช้า  : หลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ ธรรมะยามเย็น  : พุทธทาสภิกฺขุ