ผู้อำนวยการ

พระครูเกษมพิชโสภณ (สบาย สปฺปาโย)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม

43 หมู่ 2 วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
โทร. 045-218-072, 045-218-073
E-mail: fm102.75mhz@hotmail.com, watpitradio@yahoo.com