แจ้งการปรับปรุงเว็บไซต์

เนือ่งจากทางสถานีได้ทำการย้ายระบบของเว็บไซต์ใหม่ เพื่อปรับปรุงระบบและเนื้อหาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอแจ้งให้ทราบว่าในระหว่างการปรับปรุงสคริปตและเพิ่มเติมเนื้อหาของเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ จำเป็นต้องใช้เวลาสักระยะ เพื่อทำการทดสอบระบบ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ เว็บไซต์ของทางสถานีจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ภายในหนึ่งอาทิตย์ ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

ใส่ความเห็น