watudon_sima_demarcation

งานสมโภชหลวงพ่อองค์แสน-ฉลองอุโบสถ-ผูกสีมาวัดอุดรภาราม 10-18 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญร่วมงานงานสมโภชหลวงพ่อองค์แสน ฉลองอุโบสถสองชั้น ผูกสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดอุดรภาราม บ้านกุดกลอย ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 10-18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 อย่าลืม…อย่าพลาด!!! อ่านเพิ่มเติม

buddhist_lotus

ขอเชิญติดตามรับฟังภาษาคนภาษาธรรมนำชีวิต

ขอเชิญติดตามรับฟังรายการภาษาคนภาษาธรรมนำชีวิต ทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา ๒๐.๐๕ น. ถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. ดำเนินรายการ โดย พระครูเกษมพิชโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม/ผู้อำนวยการสถานีวิทยุวัดพิชโสภาราม พระครูศรีสุตาลังการ เจ้าคณะอำเภอเขมราฐ และพระครูปริยัตยานุการ เจ้าคณะตำบลแก้งเหนือ อ่านเพิ่มเติม

watpitradio_screenshot

ฟังวัดพิชเรดิโอบนมือถือผ่านแอพพลิเคชัน

ท่านสามารถรับฟังวัดพิชเรดิโอบนโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นที่รันระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ด้วยการติดตั้งแอพพลิเคชันวัดพิชเรดิโอในเพลสโตร์ เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thunkable.android.fanfm899.watpitradio อ่านเพิ่มเติม

kasem_budnews

ขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกข่าวชาวพุทธ

ขอเชิญรับฟังรายการบอกข่าวชาวพุทธ ดำเนินรายการโดย พระครูเกษมพิชโสภณ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุวัดพิชโสภาราม จังหวัดอุบลราชธานี FM ๑๐๒.๗๕ เมกะเฮริตซ์ ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา ๑๒.๐๕ น. ถึง เวลา ๑๓.๐๐ น. ฟังธรรมะกับสาระดีๆ เอฟเอ็ม ๑๐๒.๗๕ เมกะเฮริตซ์ ..ปัญหาและอุปสรรคเป็นเกณฑ์ชี้วัดความสามารถของมนุษย์.. อ่านเพิ่มเติม

fundraising_2018

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทอดผ้าป่าบำรุงสถานีประจำปี ๒๕๖๑

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างกองทุนหนุนกองธรรมทอดผ้าป่าสามัคคีตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของท่าน เพื่อเป็นค่ากระแสไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการเผยแผ่ธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า กับสถานีวิทยุวัดพิชโสภาราม จังหวัดอุบลราชธานี FM 102.75 เมกะเฮิตซ์ ณ วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ คลื่น ๑ ครั้ง ๑ ผู้ฟัง ๑ กองทุน ๑๐๐ บาท ต อ่านเพิ่มเติม