ขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกข่าวชาวพุทธ

ขอเชิญรับฟังรายการบอกข่าวชาวพุทธ ดำเนินรายการโดย พระครูเกษมพิชโสภณ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุวัดพิชโสภาราม จังหวัดอุบลราชธานี FM ๑๐๒.๗๕ เมกะเฮริตซ์ ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา ๑๒.๐๕ น. ถึง เวลา ๑๓.๐๐ น. ฟังธรรมะกับสาระดีๆ เอฟเอ็ม ๑๐๒.๗๕ เมกะเฮริตซ์ ..ปัญหาและอุปสรรคเป็นเกณฑ์ชี้วัดความสามารถของมนุษย์..

ใส่ความเห็น