๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทอดผ้าป่าบำรุงสถานีประจำปี ๒๕๖๑

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างกองทุนหนุนกองธรรมทอดผ้าป่าสามัคคีตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของท่าน เพื่อเป็นค่ากระแสไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการเผยแผ่ธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า กับสถานีวิทยุวัดพิชโสภาราม จังหวัดอุบลราชธานี FM 102.75 เมกะเฮิตซ์ ณ วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ คลื่น ๑ ครั้ง ๑ ผู้ฟัง ๑ กองทุน ๑๐๐ บาท ต่อ ๑ ปี มีอานิสงส์นับแสนชาติ)

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่:
ธนาคารกสิกรไทย
เลขบัญชี: 0133161538
(พระครูเกษมพิชโสภณ)

ใส่ความเห็น