ขอเชิญส่งบุตรหลานเข้าบรรพชาโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ณ วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญผู้ปกครองผู้เป็นบัณฑิตประกอบด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรมส่งบุตรหลานเข้าบรรพชาในโครงการ “บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน” น้อมบูชาคุณถวายบุญแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ “พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)” อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม เนื่องในมงคลสมัยพิธีถวายน้ำสรงรูปเหมือนและอัฐิธาตุของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ประจำปี พ.ศ. 2561 รับไม่จำกัดจำนวน คุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีอายุ 10 ปีขึ้นไป อบรมระหว่างวันที่ 4-18 เมษายน 2561 สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานกลางวัดพิชโสภาราม 045-218-019 พระมหาหนูสิน ฐานธมฺโม โทร. 092-649-6333, พระมหาไพฑูลย์ ขนฺติสาโร โทร. 084-936-7454, พระรัตนะ ญาณเตโช 062-117-0654 ติดตามข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/watphichsopharam

ขั้นตอนการสมัครและหลักฐานที่ต้องเตรียม
1. นำบัตรประชาชนมาด้วย
2. รับใบสมัครจากเจ้าหน้าที่สำนักงาน
3. กรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน
4. ยื่นใบสมัครแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
5. รับหนังสือขานนาค