master_worship_01

ขอเชิญร่วมงานวันชาตกาล ๘๕ ปี พระราชปริยัตยากร ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๑

ขอเชิญศิษยานุศิษย์และสาธุชนผู้เลื่อมใสในปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ร่วมงานวันชาตกาลครบ ๘๕ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มีกำหนดการดังนี้ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ลงทะเบียนปฏิบัติธรรม วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ขึ้นมานัตต์ วันที อ่านเพิ่มเติม