ขอเชิญร่วมงานวันชาตกาล ๘๕ ปี พระราชปริยัตยากร ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๑

ขอเชิญศิษยานุศิษย์และสาธุชนผู้เลื่อมใสในปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ร่วมงานวันชาตกาลครบ ๘๕ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มีกำหนดการดังนี้

 • วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ลงทะเบียนปฏิบัติธรรม
 • วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ขึ้นมานัตต์
 • วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
  • เวลา ๐๖.๐๐ น. ตักบาตรพระสงฆ์-สามเณร
  • เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์-สามเณร
  • เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์-สามเณร
  • เวลา ๑๖.๐๐ น. ตั้งขบวนแห่ธุง-พานสักการะ, สาธุชนและศิษยานุศิษย์ร่วมถวายธุงและพานสักการะ
 • วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ พิธีอัพภาณกรรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พระครูสิริภาวนาภิรม โทร. ๐๘๖-๒๒๒-๒๕๒๗, สำนักงานกลาง โทร. ๐๔๕-๒๑๘-๐๑๙