master_worship_01

ขอเชิญร่วมงานวันชาตกาล ๘๕ ปี พระราชปริยัตยากร ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๑

ขอเชิญศิษยานุศิษย์และสาธุชนผู้เลื่อมใสในปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ร่วมงานวันชาตกาลครบ ๘๕ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มีกำหนดการดังนี้ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ลงทะเบียนปฏิบัติธรรม วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ขึ้นมานัตต์ วันที อ่านเพิ่มเติม

summer_novice_watpit_2561

ขอเชิญส่งบุตรหลานเข้าบรรพชาโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ณ วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญผู้ปกครองผู้เป็นบัณฑิตประกอบด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรมส่งบุตรหลานเข้าบรรพชาในโครงการ “บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน” น้อมบูชาคุณถวายบุญแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ “พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)” อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม เนื่องในมงคลสมัยพิธีถวายน้ำสรงรูปเหมือนและอัฐิธาตุของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ประจำปี พ.ศ. 2561 รับไม่จำกัดจำนวน คุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีอายุ 10 ปีขึ้นไป อบรมร อ่านเพิ่มเติม

sisuta_school_ad_long

ขอเชิญเข้าส่งบุตรหลานบวชเรียนปริยัติสามัญ ม.๑-๖ ณ โรงเรียนศรีสุตาวิทยา

ขอเชิญผู้ปกครองผู้มีปัญญามองการณ์ไกลใส่ใจอนาคตของบุตรหลาน ส่งบุตรหลานที่จบประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าสู่ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาบวชเรียนปริยัติสามัญ ระดับ ม.๑-๖ ณ โรงเรียนศรีสุตาวิทยา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๑ หมู่ ๕ วัดสว่างอารมณ์ บ้านนาขนัน ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี สวัสดิการของโรงเรียนประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียน/ผ้าไตรจีวรฟรี ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รถรับ-ส่งใ อ่านเพิ่มเติม

phranakprok_watsawangarom

พิธีพุทธาภิเษกพระนาคปรกนพเศียร วัดสว่างอารมณ์ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ขอเชิญสาธุชนผู้มีจิตใฝ่บุญกุศลร่วมพิธีพุทธาภิเษกสมโภชพระนาครปรกนพเศียร พระประธานประจำศาลาอเนกประสงค์ ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านนาขนัน ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ในค่ำคืนวันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกำหนดการดังนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธี เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๒๐.๐๐ น. สมาทานศีล/ฟังพระธรรมเทศนา เวลา ๒๑.๐๐ น. จุดเทียนชัย/สวด อ่านเพิ่มเติม

watudon_sima_demarcation

งานสมโภชหลวงพ่อองค์แสน-ฉลองอุโบสถ-ผูกสีมาวัดอุดรภาราม 10-18 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญร่วมงานงานสมโภชหลวงพ่อองค์แสน ฉลองอุโบสถสองชั้น ผูกสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดอุดรภาราม บ้านกุดกลอย ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 10-18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 อย่าลืม…อย่าพลาด!!! อ่านเพิ่มเติม

buddhist_lotus

ขอเชิญติดตามรับฟังภาษาคนภาษาธรรมนำชีวิต

ขอเชิญติดตามรับฟังรายการภาษาคนภาษาธรรมนำชีวิต ทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา ๒๐.๐๕ น. ถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. ดำเนินรายการ โดย พระครูเกษมพิชโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม/ผู้อำนวยการสถานีวิทยุวัดพิชโสภาราม พระครูศรีสุตาลังการ เจ้าคณะอำเภอเขมราฐ และพระครูปริยัตยานุการ เจ้าคณะตำบลแก้งเหนือ อ่านเพิ่มเติม

kasem_budnews

ขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกข่าวชาวพุทธ

ขอเชิญรับฟังรายการบอกข่าวชาวพุทธ ดำเนินรายการโดย พระครูเกษมพิชโสภณ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุวัดพิชโสภาราม จังหวัดอุบลราชธานี FM ๑๐๒.๗๕ เมกะเฮริตซ์ ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา ๑๒.๐๕ น. ถึง เวลา ๑๓.๐๐ น. ฟังธรรมะกับสาระดีๆ เอฟเอ็ม ๑๐๒.๗๕ เมกะเฮริตซ์ ..ปัญหาและอุปสรรคเป็นเกณฑ์ชี้วัดความสามารถของมนุษย์.. อ่านเพิ่มเติม