บริจาคบำรุงสถานี

ธนาคารออมสิน สาขาเขมราฐ

หมายเลขบัญชี 020079310072

ชื่อบัญชี พระครูเกษมพิชโสภณ (สบาย ประทุมแย้ม)

ท่านที่ประสงค์จะบริจาคบำรุงสถานีวิทยุ สามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารออมสินได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(ปิดบัญชีเก่ากับธนาคารทหารไทย สาขาตระการพืชผลแล้ว)

ที่อยู่สำหรับติดต่อ

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม จ.อุบลราชธานี FM 102.75 MHz
พระครูเกษมพิชโสภณ หัวหน้าสถานี
วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ
อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
โทร. 045-218-072
E-mail: fm102.75mhz@hotmail.com

FM 102.75MHz Online

สำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (128kbps)
สำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วต่ำ (64kbps)

เข้าสู่ระบบ

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000899423
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
455
829
5372
703900
22410
28305
899423

Your IP: 54.242.178.91
Server Time: 2015-11-27 04:25:53

ค้นข้อมูลในเว็บ

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับสถานี

fm 102 logo

เว็บไซต์นี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมจังหวัดอุบลราชธานี FM 102.75 MHz ในส่วนธรรมนิเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทดลองกระจายเสียงระบบ เอฟเอ็ม สเตอริโอ มัลติเพล็กซ์ คลื่นความถี่ 102.75 MHz ณ วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การดูแลของ พระครูเกษมพิชโสภณ (สบาย สปฺปาโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม เป็นผู้อำนวยการสถานี

ความเป็นมา

พระอาจารย์ไมตรี ฐิตปัญโญ เจ้าอาวาสวัดทางสายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมจังหวัดอุบลราชธานี วัดพิชโสภาราม FM 102.75 MHz ในส่วนธรรมนิเทศมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยการนำของ พระอธิการไมตรี ฐิตปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดทางสาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระบวรปริยัติวิธาน (บุญเรือง สารโท) เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม เพื่อสานฝันของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เมื่อ 30 ปีที่แล้วท่านมองเห็นประโยชน์ของการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อยากจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา เพื่อให้การเผยแผ่ธรรมะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงมวลชนได้โดยปราศจากข้อจำกัดเรื่องเวลาสถานที่ ท่านพระอาจารย์ไมตรีได้รับทราบความตั้งใจของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและเฝ้ารอเวลาที่จะสานฝันของหลวงพ่อให้เป็นจริงในวันหนึ่งข้างหน้า และแล้ววันนนั้นก็มาถึงวันที่ท่านมีศักยภาพที่จะทำได้และกฎหมายบ้านเมืองเริ่มอำนวย ท่านจึงได้กราบเรียนหลวงพ่อเรื่องการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง และได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งและทดลองออกอากาศ โดยเริ่มทดลองกระจายเสียงครั้งแรกในมหามงคลสมัยวิสาขบูชา พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพุทธศาสนิกชน

 • เพื่อเสริมสร้างองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนา

 • เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 • เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย

 • เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ข่าวสาร ความรู้ด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางต่อพุทธศาสนิกชนทั่วไป

 • เพื่อเผยแพร่นโยบาย ผลการดำเนินงานของรัฐบาลและสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • พุทธศาสนิกชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีขึ้น

 • องค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนามีความแน่นแฟ้นมากขึ้น

 • ประชาชนทั่วไปเข้าใจและให้ความร่วมมือกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

 • พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย

 • ประชาชนทั่วไปมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้น

 • ประชาชนได้รับข่าวสาร ความรู้ด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา 

 • การดำเนินงานของรัฐบาลกับหน่วยส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจมีการประสานความร่วมมือในการสนองตอบนโยบายของรัฐอย่างทั่วถึง

Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype