บริจาคบำรุงสถานี

ธนาคารออมสิน สาขาเขมราฐ

หมายเลขบัญชี 020079310072

ชื่อบัญชี พระครูเกษมพิชโสภณ (สบาย ประทุมแย้ม)

ท่านที่ประสงค์จะบริจาคบำรุงสถานีวิทยุ สามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารออมสินได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(ปิดบัญชีเก่ากับธนาคารทหารไทย สาขาตระการพืชผลแล้ว)

ที่อยู่สำหรับติดต่อ

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม จ.อุบลราชธานี FM 102.75 MHz
พระครูเกษมพิชโสภณ หัวหน้าสถานี
วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ
อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
โทร. 045-218-072
E-mail: fm102.75mhz@hotmail.com

FM 102.75MHz Online

สำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (128kbps)
สำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วต่ำ (64kbps)

เข้าสู่ระบบ

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000857750
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
117
344
4807
661628
9042
24062
857750

Your IP: 54.227.85.241
Server Time: 2015-10-09 04:35:33

ค้นข้อมูลในเว็บ

ข้อมูลการศึกษาแผนกนักธรรม

รายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมชั้นตรี ปี พ.ศ. 2551

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พษ.
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
จังหวัด
สนร.วัด/
คณะจังหวัด
อบ ๔๑๕๑/๐๓๒๘ พระแอ กตธมฺโม สมัย 26 7 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๒๙ พระศักดิ์ดา จนฺทูปโม แสงสว่าง 32 4 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๓๐ พระอุทิศ อธิโชโต เวียงแก 23 3 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๓๑ พระบรรลือ คมฺภีรธมฺโม พันธวงศ์ 30 2 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๓๒ พระคิด คุตฺตสีโล พิมชัย 25 2 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๓๓ พระสมพร พุทฺธวีโร เกลี้ยงพร้อม 31 1 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๓๔ พระพิชิต ชวโน อังฉกรรจ์ 29 1 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๓๕ พระธรรมรัตน์ วราชโย พรชัยกุลวัฒนา 28 1 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๓๖ พระวรานนท์ สารโท อนันตภูมิ 28 1 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๓๗ พระกมล กมโล คูณคำ 26 1 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๓๘ พระทวี กตปุญฺโญ สีหาพงษ์ 26 1 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๓๙ พระสุขสำราญ ธมฺมสาโร นันทเสน 21 1 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๔๐ สามเณรกิตติพงษ์ พันธ์จันทร์ 19 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๔๑ สามเณรย่งสั่น ลี 17 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๔๒ สามเณรวัชรพงศ์ ชัยจันทา 17 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๔๓ สามเณรณรงค์ โสมสุด 16 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๔๔ สามเณรไพวัน อกผาย 16 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๔๕ สามเณรอุทิศ หลวงราช 16 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๔๖ สามเณรเดือนสวรรค์ พรหมสาร 15 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๔๗ สามเณรทองคำ ไตรแก้ว 15 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๔๘ สามเณรสมชาย จันทะสาร 15 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๔๙ สามเณรสมบูรณ์ นากกะสัง 15 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๕๐ สามเณรณัฐพล เสนาสนิท 14 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๕๑ สามเณรธงไทย ศรีพรมมา 14 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๕๒ สามเณรธีรพล จูมพล 14 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๕๓ สามเณรนรอรรถ คำงาม 14 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๕๔ สามเณรกุลเดช แสงจันทร์นวล 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๕๕ สามเณรจตุพล เสริฐวิบูลย์ 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๕๖ สามเณรจิตฤกษ์ นาราช 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๕๗ สามเณรไตรภพ ศรีคำ 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๕๘ สามเณรนิรันดร์ สมสุวรรณ 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๕๙ สามเณรบัณฑิต พันแสน 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๖๐ สามเณรวัชระ จูมพล 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๖๑ สามเณรวีรชาติ สมผล 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๖๒ สามเณรศุภกร วรรณา 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๖๓ สามเณรสันติชัย ศรีคุณ 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๖๔ สามเณรสิทธิชัย ชิณโชติ 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๖๕ สามเณรสุทัศน์ แสงแดง 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๖๖ สามเณรสุรสิทธิ์ นิสัยงาม 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๖๗ สามเณรเสถียร ทัพแสง 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๖๘ สามเณรอนุชา คูณยา 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๖๙ สามเณรอภิวัฒ จันทร์ทอก 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๗๐ สามเณรจักรี ธรรมวงค์ 12 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๗๑ สามเณรจีรวัฒน์ ทองเภา 12 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๗๒ สามเณรสุริยา ซูญาติ 12 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype