บริจาคบำรุงสถานี

ธนาคารออมสิน สาขาเขมราฐ

หมายเลขบัญชี 020079310072

ชื่อบัญชี พระครูเกษมพิชโสภณ (สบาย ประทุมแย้ม)

ท่านที่ประสงค์จะบริจาคบำรุงสถานีวิทยุ สามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารออมสินได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(ปิดบัญชีเก่ากับธนาคารทหารไทย สาขาตระการพืชผลแล้ว)

ที่อยู่สำหรับติดต่อ

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม จ.อุบลราชธานี FM 102.75 MHz
พระครูเกษมพิชโสภณ หัวหน้าสถานี
วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ
อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
โทร. 045-218-072
E-mail: fm102.75mhz@hotmail.com

FM 102.75MHz Online

สำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (128kbps)
สำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วต่ำ (64kbps)

เข้าสู่ระบบ

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000902172
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8
415
423
709993
25159
28305
902172

Your IP: 107.21.134.206
Server Time: 2015-11-30 00:42:44

ค้นข้อมูลในเว็บ

ข้อมูลการศึกษาแผนกนักธรรม

รายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมชั้นตรี ปี พ.ศ. 2551

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พษ.
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
จังหวัด
สนร.วัด/
คณะจังหวัด
อบ ๔๑๕๑/๐๓๒๘ พระแอ กตธมฺโม สมัย 26 7 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๒๙ พระศักดิ์ดา จนฺทูปโม แสงสว่าง 32 4 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๓๐ พระอุทิศ อธิโชโต เวียงแก 23 3 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๓๑ พระบรรลือ คมฺภีรธมฺโม พันธวงศ์ 30 2 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๓๒ พระคิด คุตฺตสีโล พิมชัย 25 2 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๓๓ พระสมพร พุทฺธวีโร เกลี้ยงพร้อม 31 1 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๓๔ พระพิชิต ชวโน อังฉกรรจ์ 29 1 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๓๕ พระธรรมรัตน์ วราชโย พรชัยกุลวัฒนา 28 1 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๓๖ พระวรานนท์ สารโท อนันตภูมิ 28 1 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๓๗ พระกมล กมโล คูณคำ 26 1 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๓๘ พระทวี กตปุญฺโญ สีหาพงษ์ 26 1 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๓๙ พระสุขสำราญ ธมฺมสาโร นันทเสน 21 1 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๔๐ สามเณรกิตติพงษ์ พันธ์จันทร์ 19 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๔๑ สามเณรย่งสั่น ลี 17 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๔๒ สามเณรวัชรพงศ์ ชัยจันทา 17 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๔๓ สามเณรณรงค์ โสมสุด 16 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๔๔ สามเณรไพวัน อกผาย 16 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๔๕ สามเณรอุทิศ หลวงราช 16 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๔๖ สามเณรเดือนสวรรค์ พรหมสาร 15 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๔๗ สามเณรทองคำ ไตรแก้ว 15 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๔๘ สามเณรสมชาย จันทะสาร 15 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๔๙ สามเณรสมบูรณ์ นากกะสัง 15 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๕๐ สามเณรณัฐพล เสนาสนิท 14 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๕๑ สามเณรธงไทย ศรีพรมมา 14 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๕๒ สามเณรธีรพล จูมพล 14 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๕๓ สามเณรนรอรรถ คำงาม 14 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๕๔ สามเณรกุลเดช แสงจันทร์นวล 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๕๕ สามเณรจตุพล เสริฐวิบูลย์ 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๕๖ สามเณรจิตฤกษ์ นาราช 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๕๗ สามเณรไตรภพ ศรีคำ 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๕๘ สามเณรนิรันดร์ สมสุวรรณ 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๕๙ สามเณรบัณฑิต พันแสน 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๖๐ สามเณรวัชระ จูมพล 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๖๑ สามเณรวีรชาติ สมผล 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๖๒ สามเณรศุภกร วรรณา 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๖๓ สามเณรสันติชัย ศรีคุณ 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๖๔ สามเณรสิทธิชัย ชิณโชติ 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๖๕ สามเณรสุทัศน์ แสงแดง 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๖๖ สามเณรสุรสิทธิ์ นิสัยงาม 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๖๗ สามเณรเสถียร ทัพแสง 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๖๘ สามเณรอนุชา คูณยา 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๖๙ สามเณรอภิวัฒ จันทร์ทอก 13 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๗๐ สามเณรจักรี ธรรมวงค์ 12 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๗๑ สามเณรจีรวัฒน์ ทองเภา 12 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
อบ ๔๑๕๑/๐๓๗๒ สามเณรสุริยา ซูญาติ 12 พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype